Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

PODUJATIA

Udalosti, podujatia, objavy... súvisiace s dejinami Záhoria
Kontakt: dejiny.zahoria1@gmail.com • V nedeľu 28. októbra 2018 o 16.00 h sa v Kultúrním domečku v Malackách uskutoční hudobno-diskusný podvečer Pred storočím. Info

 • V utorok 6. februára 2018 o 18.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry Malacky uskutoční beseda Ako kráľa Žigmunda liečili na hrade Korlátka. Info
 • Vo štvrtok 26. januára 2017 o 17.00 h sa v Skalici v kine Sloboda uskutoční prednáška Z najstaršej histórie Skalice. Info
 • V piatok 15. mája 2015 od 9.00 do 19.00 h sa bude konať v Múzeu Michala Tillnera v Malackách Deň múzeí 2015 venovaný 40. výročiu založenia múzea. Info
 • V utorok 10. marca 2015 o 18.00 h sa v Malackom kaštieli uskutoční prednáška Všetko je na webe? Odhaľovanie tajomstiev minulosti. Info
 • V utorok 3. februára 2015 o 18.00 h sa v Kultúrním domečku (kine) v Malackách uskutoční prednáška o štvrti Dolní konec v Malackách. Info
 • V utorok 20. januára 2015 o 18.00 h sa v Mestskom centre kultúry Malacky uskutoční prednáška Mgr. Marka Hladíka, PhD. Záhorie a Veľká Morava z pohľadu archeológie. Info
 • V piatok 24. októbra 2014 o 16.00 h sa v Záhorskom múzeu v Skalici bude konať vernisáž výstavy Prvá svetová vojna a Záhorie. Info
 • Od piatka 13. júna do nedele 15. júna 2014 sa v obci Zohor konajú slávnosti 700. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci. Info
 •  Od stredy 5. júna do nedele 8. júna 2014 sa v obci Borský Mikuláš konajú slávnosti 620. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci. Info
 • V sobotu 24. mája 2014 o 19.30 h sa uskutoční nočná prehliadka historických pamiatok v Skalici Tradičné a netradičné miesta Skalice. Info
 • V nedeľu 13. apríla 2014 sa v Borskom Mikuláši uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti 165. výročia úmrtia Jána Hollého. Info
 • Vo štvrtok 20. marca 2014 o 17.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry Malacky uskutoční diskusné Stretnutie s históriou na tému Hudba v Malackách. Info
 • Vo štvrtok 27. februára 2014 o 17.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry Malacky uskutoční prednáška Malacké krypty. Info
 • V sobotu 22. februára 2014 budú od 14.00 h do 16.00 h bezplatne prístupné historické pamiatky v Skalici. Info
 • V stredu 5. februára 2014 o 18.00 h sa v Kine X v Stupave uskutoční moderovaná prezentácia Stupavský kaštieľ a park a prezentácia zborníka Stupava 2012-2013. Info
 • Vo štvrtok 30. januára 2014 o 10.00 h sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutoční historický seminár o dr. Jánovi Bundalovi. Info
 • V pondelok 27. januára 2014 o 18.00 h v Kultúrním domečku v Malackách bude prezentácia knihy Malacké pohľady 2. Info
 • V sobotu 25. januára 2014 sa v Brodskom uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti 120. výročia úmrtia Martina Čulena. Info
 • Vo štvrtok 5. decembra 2013 o 13.00 h sa v Trnave uskutoční odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Info
 • V soboru 30. novembra 2013 o 18.00 h sa v Skalici uskutoční prehliadka kostolov so sprievodcom. Info
 • V sobotu 23. novembra 2013 sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutoční spomienková slávnosť na Šimona Klempu. Info
 • V stredu 6. novembra 2013 o 10.00 h vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici sa bude konať vedecká konferencia Dr. Pavel Blaho, politik a národno-osvetový pracovník. Info
 • Vo štvrtok 10. októbra 2013 o 17.00 h pozýva Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera  do Kultúrního domečku v Malackách na prednášku s prezentáciou fotografií a besedou o malackej mestskej časti DOMKY. Info
 • V nedeľu 6. októbra 2013 o 14.00 h a 16.00 h sa v Kine X v Stupave uskutoční moderovaná prezentácia historických fotografií na tému Hlavná ulica. Info
 • V utorok 1. októbra 2013 o 19.00 h v synagóge v Stupave sa uskutoční vernisáž výstavy historických fotografií Stupavy Tempus fugit II. - Premeny Stupavy. Info
 • V sobotu 7. septembra 2013 od 8.00 h sa v Lozorne v priestoroch bývalých kasární uskutoční zberateľská burza Veteran burza Lozorno. Info
 • V utorok 10. septembra 2013 sa v Štátnom archíve v Skalici uskutoční Deň otvorených dverí. Info
 • V dňoch 1. - 11. augusta 2013 sa vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie uskutoční 5. ročník podujatia Slovenské piesky. Info
 • V sobotu 27. júla 2013 sa v rekreačnom stredisku Adamovské jazerá pri Gbeloch uskutoční stretnutie historických vozidiel Adamovské jazerá 2013. Info
 • V sobotu 20. júla 2013 budú na štadióne v Mokrom Háji oslavy 60. výročia založenia miestneho futbalového klubu. Info
 • V nedeľu 30. júna 2013 o 10.00 h sa bude v kostolíku sv. Margity pri Kopčanoch konať slávnostná sv. omša pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Info
 • V utorok 25. júna 2013 od 13.30 h sa v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici uskutoční symózium Svätí Cyril a Metod v umení. Info
 • V piatok 17. mája 2013 v Malackách organizuje Múzeum Michala Tillnera Deň múzeí 2013. Info
 • V piatok 10. mája 2013 sa v malackom kine Záhoran uskutoční historický seminár na tému Stavebný vývoj Malaciek. Info
 • Vo štvrtok 25. apríla 2013 sa v Mestskom centre kultúry Malacky uskutoční prednáška Železná opona na Záhorí a jej obete. Info
 • Vo štvrtok 4. apríla 2013 sa v Dome kultúry v Senici uskutoční konferencia o histórii Senice Stretnutie s históriou. Info
 • Vo štvrtok 21. marca 2013 sa uskutoční v Mestskom centre kultúry Malacky prednáška mgr. art. Tomáša Haviara Štrečka - úzkokoľajná železnička Malacky - Rohožník. Info
 • V dňoch 11. a 12. októbra 2012 sa uskutoční v Slovenskom národnom archíve konferencia Od špitála k nemocnici. Odznejú aj príspevky týkajúce sa Záhoria. Info
 • V sobotu 26. mája 2012 o 16.00 h sa bude v záhrade Materskej školy v Suchohrade konať prezentácia knihy Encyklopédia Suchohradu - Dimburka. Info
 • Vo štvrtok 24. mája 2012 o 9.30 h sa uskutoční v malackej synagóge historický seminár Židia na Záhorí. Info
 • V sobotu 19. mája 2012 sa v Brodskom uskutoční spomienková slávnosť na dištriktuálnu synodu Šaštínskeho dekanátu, na ktorej boli schválené stanovy budúceho Spolku sv. Vojtecha. Info
 • V sobotu 19. mája 2012 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutoční Deň otvorených dverí a Noc so Záhorským múzeom. Info
 • V piatok 18. mája 2012 sa uskutoční Deň múzeí a galérií pre školy a v sobotu 19. mája 2012 Noc múzeí a galérií v Mestskom centre kultúry Malacky - Múzeu Michala Tillnera. Info
 • V pondelok 30. apríla 2012 o 10.00 h sa v malej sále Domu kultúry v Skalici uskutoční otvorenie výstavy a vedecká konferencia Daniel Gabriel Lichard - život a dielo. Info
 • Vo štvrtok 26. apríla 2012 o 17.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry Malacky (Záhorácka 1919) uskutoční prednáška Mgr. Martina Hoferku, ThD. Cirkevná správa na Záhorí v minulosti. Vstup voľný. Info
 • Vo štvrtok 22. marca 2012 o 17.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry Malacky (Záhorácka 1919) uskutoční prednáška pplk. v. v. Františka Šimoníka Vojenský pevnostný systém na Záhorí. Vstup voľný. Info
 • V pondelok 27. februára 2012 o 15.30 h sa v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici uskutoční prezentácia novej knihy Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí historika Mgr. Martina Hoferku, ThD. Info
 • Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h sa v tanečnej sále Domu kultúry v Senici uskutoční prezentácia výsledkov archeologického výskumu v Senici - Sotine pod názvom Odkrytá minulosť. Prednáša Mgr. Martin Bača. Info
 • Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h sa uskutoční prednáška Mgr. Pavla Vrableca, PhD. Pálfiovské srdcia v Malackách v galérii Mestského centra kultúry Malacky (Záhorácka 1919, 1. posch.). Vstup voľný. Info
 • Vo štvrtok 17. novembra 2011 sa uskutoční Spomienka na 17. november 1989 v Mestskom centre kultúry Malacky. Súčasťou programu bude beseda, hudobný hosť a premietanie filmu. Vstup voľný. Info
 • Na piatok 11. novembra 2011 v rámci cyklu Stretnutie s históriou pripravilo Múzeum Michala Tillnera v Malackách prednášku s prezentáciou fotografií a besedou o Mikulášovi XIII. Pálfim. Súčasťou podujatia bude večerná prehliadka kaštieľa. Vstupné: 1 €. Info
 • V sobotu 24. septembra 2011 v rámci Dňa cestovného ruchu budú bezplatne sprístupnené kultúrne pamiatky v Malackách. Vystavené bude aj srdce Jána III. Antona Pálfiho (+1694). Info
 • Vo štvrtok 15. septembra 2011 poriada Klub priateľov histórie železničnej dopravy akciu Parným vlakom na Plavecký hrad. Bude možnosť odviezť sa historickým parným vlakom na trati Bratislava hl. st. - Zohor - Plavecké Podhradie. Info
 • V dňoch 12. - 14. septembra 2011 sa uskutoční vedecká konferencia Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska v kongresovej sále Slovenského národného archívu v Bratislave, na ktorej odznejú aj príspevky o dejinách Záhoria. Info
 • Obdivovatelia sakrálnych pamiatok Skalice môžu 19. augusta 2011 využiť možnosť nočných prehliadok. Info
 • Od 7. júla 2011 je v Múzeu Michala Tillnera (Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 2. posch.) otvorená výstava Živnostníci v Malackách v prvej polovici 20. storočia.